Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Melburnieši pošas Kultūras dienām!

Rīkotāju saimē triju paaudžu pārstāvji

Laikraksts Latvietis Nr. 90, 2010. g. 19. maijā
Anita Andersone -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
AL53KDH400

RicKom

KD darbinieki ar ģimenēm un labvēļiem ievadīja kultūras svētku gadu ar saviesīgu pēcpusdienu KD vadītājas Anitas Andersones mājās. Daļa viesību dalībnieki ir redzami šajā bildē. No kreisās stāvot: Roberts Jefimovs, Jānis Kains, Ieva Kaina, Greims Andersons (Graham Anderson), Daina Leitmane, Gunta Koldvela (Caldwell), Andris Švolmanis, Karina Padoma, Daina Jefimova, Valda Jefimova, Pēteris Daliņš, Gita Meiere-Nestecka, Petras Nesteckis, Maikls Klūkas (Michael Clucas). Otrā rinda: Lija Andersone, Kristīne Daliņa ar Matīsu Daliņu, Anita Andersone, Bite Švolmane, Linda Klūkasa (Clucas), Evelīna Nestecka, Emīlija Nestecka, Kalvis Švolmanis. Priekšā: Jāna Andersone, Analīse Daliņa, Natālija Klūkasa (Natalie Clucas), Lili Klūkasa (Lily Clucas), Kaspars Švolmanis. FOTO Vilis Padoms.

Šī gada beigās no 26. līdz 31. decembrim Melburnā notiks Austrālijas latviešu 53. Kultūras dienas. Melburnas latviešu nama saimnieki veic daždažādus uzlabošanas darbus, gaidot svētku ciemiņus, un svētku rīkotāji mērķtiecīgi strādā pie programmas veidošanas.

KD rīkotāju saimē ir ļoti daudz darbinieku, kurus visus nepieminēs šajā rakstā, bet ar kuriem laika gaitā varēs iepazīties. Rīkotāju darbinieku pulku veidojot, ir smelts gan no pieredzējušiem sabiedrības darbiniekiem, gan no tādiem, kuriem ir mundrinājums iedzīvoties pirmo reizi sabiedriskā darbā. Vairāki līdzdarbinieki ir piesaistīti arī no Latvijas iebraucēju saimes. Ir pārstāvētas trīs paaudzes, bet īpaša vērība pievērsta jaunāko paaudžu pārstāvju piesaistīšanai, kurām būs arvien lielāka atbildība par Kultūras dienu, kā arī sabiedrības, nākotnes virzienu.

Kultūras dienu kodola komitejā ir Anita Andersone (priekšsēde), Anda Banikosa (Banikos) (priekšsēdes vietniece), Ivars Neiburgs un Bite Švolmane (sekretāri), Pēteris Daliņš un Linda Klūkasa (Clucas) (kasieri), Jāna Andersone (jauniešu pārstāve) un Kārlis Kasparsons (Melburnas latviešu nama pārstāvis). Paplašinātā komitejā ir: Māc. Māra Saulīte (Dievkalpojums), Ilze Upmale-Grīna (Green) (Mākslas izstāde: Zilā ota), Anda Banikosa (Mākslas izstāde: Austrālijas latvietis [portretu konkurss]), Anita Andersone (Mākslas izstāde: Tekstilmāksla no Latvijas), Iveta Samule (Atklāšana), Linda Graudiņa (Svētku pieņemšana), Lija Bērziņa (Atklāšanas balle), Judīte Šmita (Teātris), Valda Jefimova (Brīvdabas svētki), Jāna Andersone (Muzikālie vakari), Kalvis Jaunalksnis (Tautas dejas ar saviesīgu vakaru), Jolanta Lārmane (Kora koncerts ar sadziedāšanas vakaru), Marks Bormanis (sporta draudzības spēles), Ēro (Eero) Pūpēdis (Raibā pēcpusdiena) un Karina Padoma (Noslēguma balle).

Ir vēl pulka citu darbinieku, un arī komitejas locekļi, kuri uzņēmušies citas atbildības, to starpā Anda Banikosa, kura ir mākslas izstāžu koordinatore un atbildīga par KD notikumu vispārējo māksliniecisko iekārtu, Bite Švolmane, kura kārto suvenīrus un informācijas galdu KD laikā, Gita ­Meiere-Nestecka, kura sastāda programmas grāmatu, Sintija Kaņepe, kura palīdz ar tulkošanas darbiem, Māra Piksona, kura risinās visus jautājumus saistītus ar ziediem un Gunta Koldvela (Caldwell), kura vadīs brīvdabas kafejnīcu. Ir arī vesela virkne citu palīgu, līdzstrādnieku un atbalstītāju, kuri nesavtīgi darbojas svētku veidošanā, atbalstot atsevišķo sarīkojumu vai projekta vadītājus.

Par Kultūras dienu programmu un par rīkotāju iecerēm rakstīsim tuvākā nākotnē.

Anita Andersone
AL53.KD rīcības komitejas vārdāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com